Skip to content Skip to footer

Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-CASTING s.r.o. – 2019

Rok2019Share

Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-CASTING s.r.o. – 2019

Společnost AS-CASTING s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015463 „Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-CASTING s.r.o.“.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby náhradou stávajících zastaralých technologií (licího stroje a ostřihovacího stroje) novými, energeticky úspornějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí.


Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.