Skip to content Skip to footer

Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-CASTING s.r.o. – 2022

Rok2022Share

Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-CASTING s.r.o. – 2022

Podpora Evropské unie projektu „Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-Casting s.r.o.“

Společnost AS-CASTING s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_2511/0022452 „Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-CASTING s.r.o.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby náhradou stávajících zastaralých technologií (2 ks tavicích pecí) novými, energeticky úspornějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.